เพิ่มเพื่อน 
 

 

www.smilepetshop.com 

กดสั่งซื้อสินค้าที่หน้าเวบแล้ว  รอร้านแจ้งค่าส่ง
และวิธีการโอนเงิน กลับทางเมลล์ที่ระบุค่ะ

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> แบคทีเรีย และจุลินทรีย์ สลายของเสีย

แบคทีเรีย และจุลินทรีย์ สลายของเสีย

แบคทีเรีย และจุลินทรีย์สลายของเสีย  ช่วยสลายของเสีย ขี้ปลา ลดไนไตรต์ ไนเตรต แอมโมเนีย ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ช่วยลดการถ่ายน้ำ ทำให้น้ำใส ควรใช้ควบคู่กับวัสดุกรอง เพื่อทำระบบกรองชีวภาพ
BioPond 250 g.
ราคา 400.00
รหัสสินค้า : 000372
ผลิตภัณฑ์สำหรับปรับสภาพน้ำป้องกันน้ำเขียวสำหรับบ่อปลาคาร์พ และบ่อสัตว์น้ำทุกชนิดที่ต้องการให้น้ำใสตลอดเวลามีส่วนผสมของสารชีวภาพที่สามารถกำจัดสารตกค้าง เช่น แอมโมเนีย ไนไตร์ตที่เป็นพิษต่อสั
  Tell a Friend
Prodibio Bio Digest
ราคา 45.00
รหัสสินค้า : 000803
แบคทีเรียชนิดเข้มข้นช่วยย่อยสลายของเสีย และสารพิษ ไนไตรต์แอมโมเนียได้ทันที และรวดเร็วหรือใช้ในการเซ็ตระบบแบคทีเรียใช้ได้ทั้งน้ำทะเล และน้ำจืด
  Tell a Friend
BioPond 1 Kg.
ราคา 1,250.00
รหัสสินค้า : 000908
ผลิตภัณฑ์สำหรับปรับสภาพน้ำ ป้องกันน้ำเขียว สำหรับบ่อปลาคาร์พ และบ่อสัตว์น้ำทุกชนิดที่ต้องการให้น้ำใสตลอดเวลา มีส่วนผสมของสารชีวภาพ ที่สามารถกำจัดสารตกค้าง เช่น แอมโมเนีย ไนไตร์ต ที่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำอ
  Tell a Friend
Prodibio Bio Digest  ยกกล่อง
ราคา 1,150.00
รหัสสินค้า : 001262
แบคทีเรียชนิดเข้มข้น ช่วยย่อยสลายของเสีย และสารพิษ ไนไตรต์ แอมโมเนีย ได้ทันที และรวดเร็ว หรือใช้ในการเซ็ตระบบแบคทีเรีย ใช้ได้ทั้งน้ำทะเล และน้ำจืด 1 กล่อง บรรจุ 30 หลอด
  Tell a Friend
Fish Bac 1 kg.
ราคา 400.00
รหัสสินค้า : 002426
FISH BACComposes of concentrated Bacillus sp. in bar formed.ประกอบด้วยจุลินทรีย์ บาซิลลัส เข้มข้นอยู่ในรูปผงแบบอัดเม็ด บ่อเพาะเลี้ยงปลาไม่ว่าจะเป็นบ่อดิน บ่
  Tell a Friend
BiopTim
ราคา 45.00
รหัสสินค้า : 002116
อาหารสำหรับแบคทีเรีย เพื่อให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้ในการเซ็ตตู้ปลาทะเล และตู้ปลาน้ำจืดหรือเมื่อใส่แบคทีเรียลงไป
  Tell a Friend
Bioptim ยกกล่อง
ราคา 1,150.00
รหัสสินค้า : 002117
อาหารสำหรับแบคทีเรีย เพื่อให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้ในการเซ็ตตู้ปลาทะเล หรือเมื่อใส่แบคทีเรียลงไป
  Tell a Friend
Prodibio Stop Ammo
ราคา 45.00
รหัสสินค้า : 000946
แบคทีเรียช่วยกำจัดสารประกอบแอมโมเนียสามารถกำจัด แอมโมเนียไนไตรต์ใช้ได้ทั้งน้ำทะเล และน้ำจืด
  Tell a Friend
Stop Ammo ยกกล่อง
ราคา 1,150.00
รหัสสินค้า : 001263
แบคทีเรียช่วยกำจัดสารประกอบแอมโมเนีย สามารถกำจัด แอมโมเนีย ไนไตรต์ ใช้ได้ทั้งน้ำทะเล และน้ำจืด 1 กล่อง บรรจุ 30 หลอด
  Tell a Friend
Prodibio Bio Mix 30 หลอด
ราคา 1,150.00
รหัสสินค้า : 003002
จุลินทรีย์ Prodibio แบบรวม ในชุดประกอบไปด้วย Bio Digest 15 หลอด BiopTim   10 หลอด Stop Ammo 5 หลอด
  Tell a Friend
OF Micro Bac For Arowana
ราคา 55.00
รหัสสินค้า : 002889
แบคทีเรียสำหรับปลาอโรวาน่า ช่วยย่อยสลายและลดปริมาณของเสีย
  Tell a Friend
Prodibio Biodigest + Bioptim Mix ยกกล่อง
ราคา 1,150.00
รหัสสินค้า : 003003
ผลิตภัณฑ์แบคทีเรียกำจัดของเสีย 1 กล่อง ประกอบด้วยจุลินทรีย์ Bio Digest 20 หลอด Bioptim   10 หลอด
  Tell a Friend
Bio G
ราคา 40.00
รหัสสินค้า : 000797
จุลินทรีย์ ช่วยบำบัดน้ำป้องกันการติดเชื้อ โปรโตซัว ท้องบงม เชื้อรา หางลีบ สามารถกำจัดเมือกปลาทำให้ปลาหายใจได้สะดวกขึ้น เพิ่มออกซิเจนในน้ำ ลดไนไตรตื ไนเตรต แอมโมเนียเหมาะกับปลาทุกชนิด และปลาที่ขับเ
  Tell a Friend
OF Micro Bac For Marine
ราคา 55.00
รหัสสินค้า : 002891
แบคทีเรียสำหรับระบบปลาทะเล ช่วยย่อยสลายและลดปริมาณของเสีย
  Tell a Friend
PSBIO 500 cc.
ราคา 180.00
รหัสสินค้า : 000791
พีเอสไบโอ เชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง สามรถย่อยสลายสารอินทรีย์จากการขับถ่ายของเสียของสัตวืน้ำสามารถลดแอมโมเนียไนไตรท์ไนเตรตได้ดีจึงสามารถรักษาคุณภาพน้ำให้ดีอยู่เสมอพีเอสไบโอ เป็นจุลินทรีย์ช
  Tell a Friend
PSBIO 1500 cc.
ราคา 450.00
รหัสสินค้า : 000909
พีเอสไบโอ เชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง สามรถย่อยสลายสารอินทรีย์จากการขับถ่ายของเสียของสัตวืน้ำ สามารถลดแอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรต ได้ดีจึงสามารถรักษาคุณภาพน้ำให้ดีอยู่เสมอ พีเอสไบโอ เป็นจุลินทรีย์ชนิดไม
  Tell a Friend
OF Micro Bac For Arowana ยกกล่อง
ราคา 450.00
รหัสสินค้า : 003005
แบคทีเรียสำหรับปลาอโรวาน่า ช่วยย่อยสลายและลดปริมาณของเสีย เช่น ไนไตรต์ ไนเตรต แอมโมเนีย ช่วยทำให้น้ำใส ไม่ต้องถ่ายน้ำบ่อย ปลาสุขภาพดี ปรับคุณภาพให้เหมาะแก่การเลี้ยงปลา
  Tell a Friend
OF Micro Bac For Marine ยกกล่อง
ราคา 450.00
รหัสสินค้า : 003007
แบคทีเรียสำหรับระบบปลาทะเล ช่วยย่อยสลายและลดปริมาณของเสีย เช่น ไนไตรต์ ไนเตรต แอมโมเนีย ช่วยทำให้น้ำใส ไม่ต้องถ่ายน้ำบ่อย ปลาสุขภาพดี ปรับคุณภาพให้เหมาะแก่การเลี้ยงปลา
  Tell a Friend


Total: 18: