ข้องอ 4 หุน เกลียวใน
ข้อลดนิปเปิ้ล 1 นิ้ว > 6 หุน
ข้อลดนิปเปิ้ล 6 หุน > 4 หุน
ต่อตรง 1 นิ้ว เกลียวใน 2 ด้าน
ต่อตรง 6 หุน เกลียวใน 2 ด้าน
ต่อตรง 4 หุน เกลียวใน 2 ด้าน
ข้อลด 1 นิ้ว กลียวนอก > 6 หุนเกลียวใน
ข้อลด 1 นิ้ว กลียวนอก > 4 หุนเกลียวใน
ข้อลด 6 หุนเกลียวนอก gt; 4 หุนเกลียวใน
ต่อตรง เกลียวนอก > เกลียวใน 4 หุน
นิปเปิ้ล 1 นิ้ว
นิปเปิ้ล 6 หุน
นิปเปิ้ล 4 หุน
ข้อต่อ AP-1200,AP1600
ข้อต่อ AP-2500,AP-5000
วาล์วน้ำ เกลียว 2 ข้าง 4 หุน
สามทาง 1 นิ้ว เกลียวใน
สามทาง 6 หุน เกลียวใน
สามทาง 4 หุน เกลียวใน
วาล์วน้ำ เกลียว 2 ข้าง 1 นิ้ว
วาล์วน้ำ 4 หุน มีโอริง
ช่องแยกปลาพลาสติก WormTone
Boyu NB-3201 ช่องแยกปลาชนิดผ้า 1 ช่อง
Boyu NB-3202A ช่องแยกปลาชนิดผ้า 2 ช่อง
ช่องแยกปลาพลาสติก Resun
สายยาง Crystal Tube ม้วนใหญ่
สายยาง Crystal Tube ม้วนเล็ก
ต่อตรง 1 นิ้ว เกลียวใน 2 ด้าน
ต่อตรง เกลียวนอก > เกลียวใน 4 หุน
ต่อตรง 4 หุน เกลียวใน 2 ด้าน
ต่อตรง 6 หุน เกลียวใน 2 ด้าน
วาล์วน้ำ เกลียว 2 ข้าง 4 หุน มีโอริง
วาล์วน้ำ เกลียว 2 ข้าง 1 นิ้ว
ข้อต่อตัวกลาง
ข้อต่อ AP-2500,AP-5000
ลูกหมาก 4 หุน
ลูกหมาก 6 หุน
วาล์วน้ำ เกลียว 2 ข้าง 4 หุน
ข้อต่อ AP-1200,AP1600
ข้อลด 1 นิ้ว กลียวนอก > 4 หุนเกลียวใน
ข้อลด 1 นิ้ว กลียวนอก > 6 หุนเกลียวใน
ข้อลด 6 หุนเกลียวนอก > 4 หุนเกลียวใน
ต่อตรง 1 นิ้ว เกลียวใน 2 ด้าน
ต่อตรง 6 หุน เกลียวใน 2 ด้าน
ต่อตรง 4 หุน เกลียวใน 2 ด้าน
ข้องอ 6 หุน เกลียวใน
ข้องอ 1 นิ้ว เกลียวใน
ข้อลด 1 นิ้ว กลียวนอก > 6 หุนเกลียวใน
ข้อลด 1 นิ้ว กลียวนอก > 4 หุนเกลียวใน
ข้อลด 6 หุนเกลียวนอก > 4 หุนเกลียวใน

                                     
Sitemap หมวดหมู่